Απολύμανση είναι η διαδικασία κατά την οποία μειώνεται ο αριθμός των μικροβίων (όπως βακτήρια και μύκητες) με χημικά ή μηχανικά μέσα. Η
εφαρμογή γίνεται συνήθως σε χώρους και επιφάνειες. Είναι λάθος να συγχέουμε την απολύμανση με την απεντόμωση καθώς κατά την
απολύμανση δεν έχουμε ως στόχο κανένα έντομο παρά μόνο μικροοργανισμούς. Με την απολύμανση του χώρου σας εξασφαλίζετε ένα
ασφαλές και υγιεινό περιβαλλον. Επιστήμονες της εταιρίας μας πραγματοποιούν εφαρμογές με τα καταλληλότερα απολυμαντικά για την κάθε
περίπτωση σκευάσματα εξασφαλίζοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα.