Η μυοκτονία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων εμφάνισης τρωκτικών σε χώρους όπου υπάρχουν άνθρωποι. Τα τρωκτικά μεταφέρουν παράσιτα όπως οι ψύλλοι γι αυτό μετά από κάθε μυοκτονία είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται και μια απεντόμωση στον ίδιο χώρο. Οι γνώσεις και η εμπειρία μας δίνουν τη λύση που χρειάζεστε άμεσα και αποτελεσματικά.